ÁSZF

Jelen általános szerződési feltételek hatályos: 2021. március hó 1. napjától (a továbbiakban: ÁSZF).

Tisztelt Felhasználó! 

Örülök, hogy meglátogatta a weboldalamat (a továbbiakban: Weboldal). Kérem, jelen ÁSZF-et figyelmesen olvassa el, mivel az ÁSZF rögzíti Dr. Juhász Péter ügyvéd mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Ügyvéd) által üzemeltetett http://hazadasvetel.hu Weboldalon nyújtott jogi szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Szolgáltató, valamint a jogi szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Ügyfél vagy Megbízó) jogait és kötelezettségeit, a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejövő jogviszonyt, illetve hasznos és fontos adatokat tudhat meg a Szolgáltatóról. 

 1. Szolgáltató

Juhász Legal Ügyvédi Társulás melynek tagjai az alábbiak:

Dr. Juhász Péter egyéni ügyvédSzékhely: 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.Adószám: 50240902-1-26Kamarai azonosító szám: 36062351E-mail cím: peter@juhaszlegal.huTelefon: +36202291616Dr. Juhász János Ügyvédi IrodaSzékhely: 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.Adószám: Adószám: 18465150-2-06Kamarai azonosító szám: 36062341E-mail cím: iroda@juhaszlegal.huTelefon: +36202291616

Weblap internet címe: http://hazadasvetel.hu

 1. A Szolgáltató az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.), illetve a vonatkozó kamarai szabályzatokban foglaltaknak minden tekintetben megfelel, érvényes kamarai tagsággal, továbbá az ügyvédi tevékenységből eredő károk, valamint személyiségi jogsértés miatt járó sérelemdíj biztosításához szükséges felelősségbiztosítással rendelkezik.
 1. Az Ügyvéd joga és kötelezettsége, hogy bizalmasan kezelje a Megbízó ügyét és betartsa a hivatásából fakadó titoktartási kötelezettséget. Az Ügyvéd a rábízott ügyet a tényállást ismerve, jogilag felkészülten, elsősorban az Ügyfél tényelőadásainak szem előtt tartásával látja el. Az Ügyvéd nem tanúsíthat olyan magatartást, mely ellentétes az Ügyfél jogos érdekével.
 1. Az Ügyvéd magas szaktudással és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, az Ügyfél problémájához empatikusan, segítőkészen áll. Az Ügyvéd ismeri és betartja a hatályos jogszabályokat és etikai iránymutatásokat.
 1. Általános rendelkezések
 1. A Szolgáltató Weboldalt üzemeltet. A Szolgáltató a Weboldalon keresztül az alábbi jogi szolgáltatások (a továbbiakban: Jogi szolgáltatás vagy Jogi szolgáltatások) megrendelését biztosítja az Ügyfél részére:
  1. ingatlan adásvételi, ajándékozási, bérleti, haszonbérleti szerződés stb. készítése,
  2. ingatlan adásvételi, ajándékozási, bérleti, haszonbérleti szerződés stb. ellenőrzése,
  3. ingatlan ügylet kapcsán tanácsadás kérése.
 1. A jelen ÁSZF határozza meg a Szolgáltató, valamint az Ügyfél – azaz a Weboldalon keresztül Jogi szolgáltatást megrendelő természetes személyek, valamint jogi személyek (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együtt: Felek) – közötti jogviszonyt, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket. 
 1. A Szolgáltató szolgáltatásának korlátai
 1.  Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Weboldal folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
 1. Az Ügyfél adatai
 1.  Az Ügyfelet teljes körű felelősség terheli az általa megadott e-mail cím kapcsán, illetve azon keresztül történő megrendeléssel kapcsolatban. Az Ügyfél vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót adatainak (pl. e-mail címének) bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. Az e-mail cím harmadik személy részére való átadásából fakadó kárfelelősséget a Szolgáltató kizárja.
 1. Az Ügyfél kijelenti, és felelősséggel tartozik azért, hogy a valós adatait adta meg a Weboldalon. A Szolgáltató kizárja felelősségét a megrendelés során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő bármilyen kárért. 
 1. Amennyiben harmadik személy részére rendel Jogi szolgáltatást a Weboldalon keresztül, akkor tájékoztatom, hogy Önt terheli a felelősség azért, hogy a harmadik személy a hozzájárulását megadta a Szolgáltató részére arra, hogy a harmadik személy adatait a megrendeléssel összefüggésben kezelje.
 1. Jogi szolgáltatás
 1. Ingatlan adásvételi, ajándékozási, bérleti, haszonbérleti szerződés stb. szerződés készítése
  1. A Weboldalon keresztül Önnek lehetősége van ingatlan adásvételi, ajándékozási, bérleti, haszonbérleti szerződés stb. készítését megrendelni.
  2. Az ingatlan adásvételi, ajándékozási, bérleti, haszonbérleti szerződés stb. szerződés készítése felületen Ön a kapcsolat felvétele érdekében köteles megadni a nevét, e-mail címét, valamint az üzenet tárgyát. Továbbá Önnek lehetősége van megadni az ingatlanra vonatkozó információkat is.
  3. Ön a „küldés”, illetve a „beküldés” gombra kattintva elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az adatkezelési tájékoztatót. Ön a küldés”, illetve a „beküldés” gombra kattintva megrendelést küld el az Ügyvéd részére.
 1. Ingatlan adásvételi, ajándékozási, bérleti, haszonbérleti szerződés stb. ellenőrzése
  1. A Weboldalon keresztül Önnek lehetősége van ingatlan adásvételi, ajándékozási, bérleti, haszonbérleti szerződés stb. ellenőrzését megrendelni
  2. Az ingatlan adásvételi, ajándékozási, bérleti, haszonbérleti szerződés stb. szerződés ellenőrzése felületen Ön a kapcsolat felvétele érdekében köteles megadni a nevét, e-mail címét, valamint az üzenet tárgyát. Továbbá Önnek lehetősége van többek között az ellenőrizni kívánt szerződést feltölteni.
  3. Ön a „küldés”, illetve a „beküldés” gombra kattintva elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az adatkezelési tájékoztatót. Ön a küldés”, illetve a „beküldés” gombra kattintva megrendelést küld el az Ügyvéd részére.
 1. Ingatlan ügylet kapcsán tanácsadás kérése
  1. A Weboldalon keresztül Önnek lehetősége van ingatlan ügylet kapcsán tanácsadást megrendelni.
  2. Az ingatlan ügylet kapcsán tanácsadás kérése felületen Ön a kapcsolat felvétele érdekében megadhatja a nevét, e-mail címét, valamint az üzenet tárgyát. 
  3. Ön a „küldés” gombra kattintva elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az adatkezelési tájékoztatót. Ön a küldés”, illetve a „beküldés” gombra kattintva megrendelést küld el az Ügyvéd részére.
  4. Tanácsadásra lehetőség van videókonferencia útján, valamint személyesen is.
  5. Amennyiben az Ügyfél megbízást ad egy későbbi ingatlan ügyletére, akkor a tanácsadás ingyenes.
 1. A Jogi szolgáltatásokról Ön a Weboldalon keresztül kap bővebb információt.
 1. Szerződés létrejötte
 1.  Az Ön által megrendelt Jogi szolgáltatásra az Ügyvéd árajánlatot fog küldeni Önnek, az Ön által megadott e-mail címre (a továbbiakban: Árajánlat). Amennyiben az Ügyfél hibás e-mail címet ad meg, akkor az ebből fakadó minden kárért az Ügyfelet terheli a felelősség, és az Ügyvéd felelőssége kizárásra kerül.
 1. A Felek közötti megbízási szerződés abban az esetben jön létre, amennyiben az Ügyfél – az Ügyvéd által küldött – Árajánlatot elfogadja. Az Árajánlat elfogadása az Ügyfél által küldött, elfogadó e-mail útján jön létre, amely e-mailt az Ügyvéd részére küld meg.
 1. A Felek között létrejövő megbízási szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Tehát a Felek az Árajánlat elfogadásán túl nem kötelesek egymással külön megbízási szerződést kötni a Weboldalon történő Jogi szolgáltatás megrendelése kapcsán. Az Árajánlat elfogadásával megkötöttnek minősül a megbízási szerződés.
 1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Ügyvédet a megbízás teljesítéséért díj, azaz ügyvédi munkadíj illeti meg. Az ügyvédi munkadíj összegét az Árajánlat tartalmazza.
 1. Titoktartási kötelezettség
 1. Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást.
 1. Ha az Üttv. eltérően nem rendelkezik, az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles az ügyvédi titkot megtartani. E titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvédi titkot tartalmazó iratra vagy más adathordozóra is.
 1. Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának titoktartási kötelezettsége független az ügyvédi tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.
 1. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ügyvédi titokról való tanúvallomás tételét és adatszolgáltatás teljesítését bármely hatósági és bírósági eljárásban köteles megtagadni, kivéve, ha a titoktartási kötelezettsége alól felmentést kapott az ügyvédi titokról rendelkezni jogosulttól, azzal, hogy – az Üttv. 12. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel – a védőként megismert ügyvédi titokról való tanúvallomás tételre és adatszolgáltatás teljesítésére felmentés érvényesen nem adható.
 1. Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának titoktartási kötelezettsége független az ügyvédi tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.
 1. Szerzői jogok
 1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon megjelenített, nem felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 
 1. Szolgáltató valamennyi, a Weboldalon szereplő, nem felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot felhasználónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
 1. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 1. ÁSZF tartalmának egyoldalú módosítása
 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et módosítsa a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (4) bekezdése alapján. Az ÁSZF kezdő időbeli hatályát az oldal tetején a cím alatti dátum jelzi.
 1.  A Szolgáltató az ÁSZF módosítását a Weboldalon külön jelzi. Kérjük, 15 napon belül jelezze, amennyiben a módosított ÁSZF-et nem kívánja elfogadni. Amennyiben ezt 15 napon belül nem jelzi részemre, azzal a módosított ÁSZF-et elfogadja. Amennyiben 15 napon belül jelzi, hogy nem kívánja elfogadni a módosított ÁSZF-et, azt tudomásul veszem, de tájékoztatom Önt arról, hogy akkor nem tudja igénybe venni a Weboldal Jogi szolgáltatásait. Az ÁSZF csak alapos okkal módosítható, amely a Weboldal működésének lényeges változását jelentheti, pl. új szolgáltatásokat.
 1. Elállás és felmondás
 1. A Feleknek nincs lehetőségük a megbízási szerződéstől elállni, azonban az Üttv. 35. §-a alapján a Felek a megbízási szerződést felmondhatják. Az Ügyfél a megbízási szerződést azonnali hatállyal is felmondhatja. A felmondást írásban kell közölni, ha a Felek a megbízási szerződést írásba foglalták.
 1. Záró rendelkezések
 1. Felek kijelentik, hogy a Jogi szolgáltatásokkal összefüggésben felmerült vitás kérdéseiket igyekeznek békés úton, egyeztetés útján megoldani.
 1. Jelen ÁSZF-re egyebekben első sorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény illetve a hatályos, vonatkozó magyar jogszabályok irányadóak.

X

  Az adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom